1. Váš první krok při sestavování rodokmenu

Každý příběh má svůj začátek. Abychom nehledali členy cizí rodiny, potřebujeme údaje o jedné konkrétní osobě, od které budeme pátrat do minulosti:

  • Jméno a příjmení (u žen také rodné příjmení)
  • Datum narození
  • Místo narození (včetně čísla popisného)

Podívejte se, jaké informace máte nebo můžete dostat od rodičů či prarodičů. Někdy se v rodinách dědí památky jako rodné (křestní) a oddací listy po předcích.

Pokud tuto možnost nemáte, podívejte se do svého rodného listu. Jsou v něm zapsaní Vaši rodiče a prarodiče. Kontaktujte obecní úřad v místě, kde se narodili, a požádejte o opis záznamu jejich narození. Stejným způsobem postupujte, dokud jsou záznamy v tzv. živých matričních knihách na úřadech.

Hledání v živých matrikách je omezené pouze pro přímé potomky nebo jejich zmocněnce. Příbuznost musí doložit svým rodným listem, popř. rodným či oddacím listem (nebo opisem listu) svých rodičů / prarodičů. To se týká posledních 100 let pro knihy narození, 75 let pro knihy oddaných a 30 let pro knihy úmrtí.

Mimochodem, někdy jsou na obecních úřadech i starší matriční knihy. Důvodem je skartační lhůta od posledního zápisu v knize (100 let pro knihy narození a 75 let pro knihy oddaných a zemřelých). Ale tyto zápisy Vám již mohu opatřit i já, jako nepříbuzná osoba.

Perlička: Narazila jsem na extrémní případ, kdy je na úřadě matriční kniha z roku 1784. Protože byla určena pro malou obec, jediná kniha vydržela pro zápisy po velmi dlouhé období.

Pokračujte na 2. Koho hledáte?