4. Finance

Nejdříve pro Vás bezplatně ověřím, zda lze podle Vašeho zadání pokračovat v matričních knihách. Potom Vás požádám o zaslání zálohy pro zahájení bádání.

Pokud nejsou Vaše finanční zdroje neomezené, doporučuji stanovit finanční strop. Po dosažení zvolené částky výzkum ukončím a pokračovat budu, až si to budete přát.

Celková cena díla není dopředu známa, neboť při pátrání nelze odhadnout, kolik jakých údajů se kde dochovalo a jak jsou dostupné. Nicméně neplatíte za žádné imaginární hodiny strávené prohledáváním starých knih, ale pouze za konkrétní dosažené výsledky (tj. nalezené záznamy nebo napsané stránky kroniky).

Konkrétní částky naleznete v aktuálním ceníku zde.

Příklad: Pět generací mužů a jejich manželek v jedné linii znamená 25 údajů o narození, sňatku a úmrtí. Tedy v případě, že nenastanou komplikace jako více manželek (samozřejmě přivdaných postupně). Předpokládejme pouze bádání v digitalizovaném archivu ČR, tj. cenu 300,- Kč za jeden matriční záznam. Celková cena takového rodokmenu je 7500,- Kč.

Pokračujte na 5. Začínám s bádáním v archivu