5. Začínám s bádáním v archivu

První výsledky závisí na tom, odkud začínáme hledat. Záznamy z živých matrik závisí na reakci oslovené paní matrikářky, která musí záznam vyhledat a pak čeká na zaplacení poplatku. Pokud máte štěstí, že máte rodný či oddací list, a dotyčná matrika je v archivu, pak Vám první záznamy naleznu během několika dní. Další pak záleží na štěstí, jak pečlivě byla matriční kniha vedena, jak moc se předkové stěhovali a zanechávali za sebou stopy… Často bývá k nalezení jednoho údaje nutné projít mnoho knih a zápisů.

Gena.cz - rodokmeny, genealogie, rodny list, oddaci list, umrtni list, domovsky list

Způsob vedení matričních knih se během historie několikrát změnil, což má vliv na dohledatelnost předků. Platí, že čím starší období, tím méně údajů v zápisech nalezneme, a tak je komplikovanější další hledání v minulosti. Například domovní čísla popisná byla zavedena až v roce 1770. Do roku 1781 sloužily matriky pouze pro církev, tj. nalezneme v nich pouze datum křtu nebo pohřbu (nikoliv narození a úmrtí). Navíc to vše bylo zapsáno formou jednoho odstavce, protože přehledné kolonky a vedení knih pro jednotlivé obce byly zavedeny až v roce 1784.
Na mnoha místech severovýchodních Čech se nelze dostat před poslední dekádu 17. století. Teprve tou dobou se obsazují farnosti opuštěné během třicetileté války a začínají se řádně psát matriky.

Perlička: Počátkem 19. století bylo období, kdy se zápisy o otci dítěte omezily pouze na jméno a stav, např. "Josef Novák,  domkář". Pokud nenajdeme jiný zápis, který by pomohl najít mezi případnými jmenovci toho jednoho správného, pak to může znamenat konec pátrání.

Pokračujte na 6. Předání dokončeného díla