Ceník

1 matriční záznam z digitalizovaného archivu ČR = 300,- Kč
(dostanete elektronickou kopii zápisu s přepisem / překladem do češtiny, popř. vysvětlení neznámých pojmů + jednoduchý grafický rodokmen).

1 matriční záznam sourozence z digitalizovaného archivu ČR = 100,- Kč
(dostanete elektronickou kopii zápisu + sourozenec je zakreslen v rodokmenu)

1 matriční záznam z matričního úřadu ČR = správní poplatek dle sazebníku příslušného úřadu + 150,- Kč za zpracování.

1 normostrana rodinné kroniky v elektronické podobě = 300,- Kč
(tj. 1800 znaků).

Uvedené ceny jsou konečné (nejsem plátcem DPH).

Platby přijímám pouze bankovním převodem (kvůli EET).