Kontakt

Zvýrazněno

Gena = genealogie

Zajímá Vás historie Vaší rodiny?

Hledáte netradiční dárek pro své blízké?

Potřebujete vyřešit historickou záhadu?

Nabízím Vám:

  • zpracování rodokmenu či jiného grafického vyobrazení
  • vyhledání historických informací o konkrétních osobách, místech nebo událostech
  • vytvoření kroniky rodu
Gena.cz Hodkovice nad Mohelkou - genealogie, rodokmen, historie, rodina, dárek, bádání v archivech

6. Předání dokončeného díla

Celé dílo dostanete v elektronické formě na Váš e-mail. Velké soubory zasílám přes úschovnu dat, odkud si je můžete během dvou týdnů stáhnout pro své další využití.

Spolu s výsledným dílem (graf / kronika) dostanete také podklady = elektronické kopie archivních záznamů s přepisem do současného jazyka. Můžete si tedy kdykoliv ověřit, že údaje uvedené v díle jsou pravdivé a správné.

Pokud máte nějaký dotaz k bádání v historii, neváhejte se zeptat – ráda Vám pomohu. Stačí napsat na e-mailovou adresu pelantova.martina@centrum.cz

5. Začínám s bádáním v archivu

První výsledky závisí na tom, odkud začínáme hledat. Záznamy z živých matrik závisí na reakci oslovené paní matrikářky, která musí záznam vyhledat a pak čeká na zaplacení poplatku. Pokud máte štěstí, že máte rodný či oddací list, a dotyčná matrika je v archivu, pak Vám první záznamy naleznu během několika dní. Další pak záleží na štěstí, jak pečlivě byla matriční kniha vedena, jak moc se předkové stěhovali a zanechávali za sebou stopy… Často bývá k nalezení jednoho údaje nutné projít mnoho knih a zápisů.

Gena.cz - rodokmeny, genealogie, rodny list, oddaci list, umrtni list, domovsky list

Způsob vedení matričních knih se během historie několikrát změnil, což má vliv na dohledatelnost předků. Platí, že čím starší období, tím méně údajů v zápisech nalezneme, a tak je komplikovanější další hledání v minulosti. Například domovní čísla popisná byla zavedena až v roce 1770. Do roku 1781 sloužily matriky pouze pro církev, tj. nalezneme v nich pouze datum křtu nebo pohřbu (nikoliv narození a úmrtí). Navíc to vše bylo zapsáno formou jednoho odstavce, protože přehledné kolonky a vedení knih pro jednotlivé obce byly zavedeny až v roce 1784.
Na mnoha místech severovýchodních Čech se nelze dostat před poslední dekádu 17. století. Teprve tou dobou se obsazují farnosti opuštěné během třicetileté války a začínají se řádně psát matriky.

Perlička: Počátkem 19. století bylo období, kdy se zápisy o otci dítěte omezily pouze na jméno a stav, např. "Josef Novák,  domkář". Pokud nenajdeme jiný zápis, který by pomohl najít mezi případnými jmenovci toho jednoho správného, pak to může znamenat konec pátrání.

Pokračujte na 6. Předání dokončeného díla

4. Finance

Nejdříve pro Vás bezplatně ověřím, zda lze podle Vašeho zadání pokračovat v matričních knihách. Potom Vás požádám o zaslání zálohy pro zahájení bádání.

Pokud nejsou Vaše finanční zdroje neomezené, doporučuji stanovit finanční strop. Po dosažení zvolené částky výzkum ukončím a pokračovat budu, až si to budete přát.

Celková cena díla není dopředu známa, neboť při pátrání nelze odhadnout, kolik jakých údajů se kde dochovalo a jak jsou dostupné. Nicméně neplatíte za žádné imaginární hodiny strávené prohledáváním starých knih, ale pouze za konkrétní dosažené výsledky (tj. nalezené záznamy nebo napsané stránky kroniky).

Konkrétní částky naleznete v aktuálním ceníku zde.

Příklad: Pět generací mužů a jejich manželek v jedné linii znamená 25 údajů o narození, sňatku a úmrtí. Tedy v případě, že nenastanou komplikace jako více manželek (samozřejmě přivdaných postupně). Předpokládejme pouze bádání v digitalizovaném archivu ČR, tj. cenu 300,- Kč za jeden matriční záznam. Celková cena takového rodokmenu je 7500,- Kč.

Pokračujte na 5. Začínám s bádáním v archivu

3. Rodokmen nebo kroniku?

Rozhodněte se, co má být výsledkem našeho pátrání. Stačí pouze graf, který si vytisknete a zarámujete pro zavěšení na zeď? Nebo raději čtete a zajímá Vás napínavý příběh Vašeho rodu?

Gena.cz - genealogie, rodokmen a rodová kronika

Grafickou podobu rodokmenu automaticky vytvářím při každém pátrání po stopách rodu. Vypadat může například takto:

Gena.cz - genealogie, rodokmen - příklad otcovské linie, rodinný příběh

Kronika je sepsaný příběh všech členů rodu, které se podařilo vypátrat. Navíc je srozumitelně zasazen do souvislostí místních i světových dějin. Pokud Vás ve škole dějepis nebavil, tak s rodovou kronikou Vás určitě zaujme.

Poznámka: Rodokmen i kroniku zasílám pouze v elektronické podobě. Tisk nechám na Vás a Vaší oblíbené tiskárně.

Pokračujte na 4. Finance

2. Koho hledáte?

Při sestavení rodokmenu záleží jen na Vás, CO chcete prozkoumat a ČÍ osud Vás zajímá.

A) Jednu linii = zajímá Vás, kdo byl Váš pradědeček a jeho otec a tak dále, až kam to půjde zjistit? Nebo Vás zajímá odkud pochází prababička a její předkové?

Například výsledkem pro otcovskou linii je řada předků stejného příjmení (tedy pokud si jej nezměnili) s jejich manželkami. Na přání mohu přidat i sourozence, které se podaří dohledat.

Gena.cz - genealogie, rodokmen - příklad otcovské linie, rodinný příběh

B) Všechny linie = chtěli byste znát všechny své předky? V grafu zakreslíme například Vás, Vaše rodiče, prarodiče, praprarodiče atd. Ve starších obdobích je komplikovanější dohledání manželek, protože o nich bývá uváděno méně údajů a mohou se v historii ztratit.

Gena.cz - genealogie, rodokmen - příklad vývodu všech předků, rodinný příběh

C) Speciální přání = hledáte něco jiného? Třeba okolnosti konkrétní události? Nebo historii rodného domu? Zeptejte se mne a uvidíme, co se podaří dohledat.

Pokračujte na 3. Rodokmen nebo kroniku?

1. Váš první krok při sestavování rodokmenu

Každý příběh má svůj začátek. Abychom nehledali členy cizí rodiny, potřebujeme údaje o jedné konkrétní osobě, od které budeme pátrat do minulosti:

  • Jméno a příjmení (u žen také rodné příjmení)
  • Datum narození
  • Místo narození (včetně čísla popisného)

Podívejte se, jaké informace máte nebo můžete dostat od rodičů či prarodičů. Někdy se v rodinách dědí památky jako rodné (křestní) a oddací listy po předcích.

Pokud tuto možnost nemáte, podívejte se do svého rodného listu. Jsou v něm zapsaní Vaši rodiče a prarodiče. Kontaktujte obecní úřad v místě, kde se narodili, a požádejte o opis záznamu jejich narození. Stejným způsobem postupujte, dokud jsou záznamy v tzv. živých matričních knihách na úřadech.

Hledání v živých matrikách je omezené pouze pro přímé potomky nebo jejich zmocněnce. Příbuznost musí doložit svým rodným listem, popř. rodným či oddacím listem (nebo opisem listu) svých rodičů / prarodičů. To se týká posledních 100 let pro knihy narození, 75 let pro knihy oddaných a 30 let pro knihy úmrtí.

Mimochodem, někdy jsou na obecních úřadech i starší matriční knihy. Důvodem je skartační lhůta od posledního zápisu v knize (100 let pro knihy narození a 75 let pro knihy oddaných a zemřelých). Ale tyto zápisy Vám již mohu opatřit i já, jako nepříbuzná osoba.

Perlička: Narazila jsem na extrémní případ, kdy je na úřadě matriční kniha z roku 1784. Protože byla určena pro malou obec, jediná kniha vydržela pro zápisy po velmi dlouhé období.

Pokračujte na 2. Koho hledáte?